ยินดีต้อนรับสู่รถโรงหนัง

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์  (Cinemobile) หนึ่งในโครงการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่มีแนวคิดให้ โรงภาพยนตร์ ขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง ที่มีระบบภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบและสามารถเข้าถึงเยาวชนและชุมชนห่างไกลโรงภาพยนตร์ เคลื่อนที่ไปในทุกหนทุกแห่งในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมพิเศษทางสังคมที่ชุมชนและเยาวชนทุกคนจะรอคอยการมาของรถโรงหนังคันนั้นที่จะสร้างจินตนาการให้แก่เขาและจะบอกต่อๆไป ทำให้เกิดความทรงจำที่ดีๆ และส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนมีแรงบันดาลใจในการสร้างอนาคตของตนเองที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ข่าว

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ณ หนองบัวลำภู

วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 รถโรงหนังเฉลิมทัศน์จะออกปฏิบติหน้าที่ที่ หนองบัวลำภู โดยมีโปรแกรมการเดินทางดังนี้ - วันจันทร์ 3 ส.ค.โรงเรียนบ้านนากลาง - วันอังคาร4 ส.ค. โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน - วันพุธ 5 ส.ค. โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ - วันพฤหัสบดี 6 ส.ค. โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ - วันศุกร์ 7 ส.ค. โรงเรียนจริยานุสรณ์ สำหรับโปรแกรมช่วงเช้าและบ่ายจะเป็นรอบโรงหนังโรงเรียน กับน้องๆนักเรียนได้ชมภาพยนตร์ที่คัดสรรสำหรับเด็ก ส่วนช่วงเย็นจะเป็นรอบประชาชนทั่วไปที่อยากชมภาพยนตร์ในรถโรงหนัง ใครอยู่ใกล้พื้นที่ดังกล่าวไปเยี่ยมเยียนและชมภาพยนตร์ได้เลย โดยจะเปิดฉายรอบประชาชนในเวลา 17.00 น. เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย ฉบับปี 2498 ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 4

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ณ เลย

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์กำลังเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเลยในวันที่ ๒๐-๓๑ กรกฎาคมนี้ โดยมีโปรแกรมการเดินทางดังนี้ 20 ก ค 58 โรงเรียนบ้านโคกงาม อ.ด่านซ้าย 22 ก ค 58 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อ.ท่าลี่ 23-24 ก ค 58 โรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน 27-28 ก ค 58 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย 29 ก ค 58 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง 30 กค 58 โรงเรียนชุมชนหนองหิน อ.หนองหิน 31 ก ค 58 โรงเรียนบ้านเอราวัณ อ.เอราวัณ สำหรับโปรแกรมช่วงเช้าและบ่ายจะเป็นรอบโรงหนังโรงเรียน กับน้องๆนักเรียนได้ชมภาพยนตร์ที่คัดสรรสำหรับเด็ก ส่วนช่วงเย็นจะเป็นรอบประชาชนทั่วไปที่อยากชมภาพยนตร์ในรถโรงหนัง ใครอยู่ใกล้พื้นที่ดังกล่าวไปเยี่ยมเยียนและชมภาพยนตร์ได้เลย โดยจะฉายในเวลา ๑๗.๐๐ น. เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย ฉบับปี ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๔ ให้ได้ชมกัน

ข่าวทั้งหมด