ติดต่อ

๙๔ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ พุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒๒๐๑๓-๑๔, ๐๒ ๔๘๒๑๐๘๗-๘๘ 

โทรสาร ๐๒ ๔๘๒๒๐๑๕ 

อีเมล filmarchivethailand@fapot.org

แผนที่

ติดต่อเราผ่านหน้าเว็บ

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
หัวข้อการติดต่อ
ข้อความที่ต้องการติดต่อ