ข่าว

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ณ เลย

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์กำลังเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเลยในวันที่ ๒๐-๓๑ กรกฎาคมนี้ โดยมีโปรแกรมการเดินทางดังนี้
20 ก ค 58 โรงเรียนบ้านโคกงาม อ.ด่านซ้าย
22 ก ค 58 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อ.ท่าลี่
23-24 ก ค 58 โรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน
27-28 ก ค 58 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย
29 ก ค 58 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง
30 กค 58 โรงเรียนชุมชนหนองหิน อ.หนองหิน
31 ก ค 58 โรงเรียนบ้านเอราวัณ อ.เอราวัณ
สำหรับโปรแกรมช่วงเช้าและบ่ายจะเป็นรอบโรงหนังโรงเรียน กับน้องๆนักเรียนได้ชมภาพยนตร์ที่คัดสรรสำหรับเด็ก ส่วนช่วงเย็นจะเป็นรอบประชาชนทั่วไปที่อยากชมภาพยนตร์ในรถโรงหนัง ใครอยู่ใกล้พื้นที่ดังกล่าวไปเยี่ยมเยียนและชมภาพยนตร์ได้เลย โดยจะฉายในเวลา ๑๗.๐๐ น. เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย ฉบับปี ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๔ ให้ได้ชมกัน