ข่าว

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ณ หนองบัวลำภู

วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 รถโรงหนังเฉลิมทัศน์จะออกปฏิบติหน้าที่ที่ หนองบัวลำภู โดยมีโปรแกรมการเดินทางดังนี้
- วันจันทร์ 3 ส.ค.โรงเรียนบ้านนากลาง
- วันอังคาร4 ส.ค. โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
- วันพุธ 5 ส.ค. โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
- วันพฤหัสบดี 6 ส.ค. โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
- วันศุกร์ 7 ส.ค. โรงเรียนจริยานุสรณ์
สำหรับโปรแกรมช่วงเช้าและบ่ายจะเป็นรอบโรงหนังโรงเรียน กับน้องๆนักเรียนได้ชมภาพยนตร์ที่คัดสรรสำหรับเด็ก ส่วนช่วงเย็นจะเป็นรอบประชาชนทั่วไปที่อยากชมภาพยนตร์ในรถโรงหนัง ใครอยู่ใกล้พื้นที่ดังกล่าวไปเยี่ยมเยียนและชมภาพยนตร์ได้เลย โดยจะเปิดฉายรอบประชาชนในเวลา 17.00 น. เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย ฉบับปี 2498 ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 4