หน้าหลัก: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) Thai Film Archive
นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 
ประวัติ
วันเดือนปีเกิด    ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔
 
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาจาก คณะนิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๗
 
ประวัติการทำงาน
-  ๒๕๒๓     เริ่มค้นคว้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ในประเทศไทย
-  ๒๕๒๔     เริ่มรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์
-  ๒๕๒๖     ฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ สวีเดน ค้นพบภาพยนตร์บันทึก ร.๕ เสด็จสตอคโฮล์ม
-  ๒๕๒๗    ก่อตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับกรมศิลปากร เป็นลูกจ้างชั่วคราว
-  ๒๕๓๐     เริ่มทำโครงการหนังไทยกลับบ้าน รณรงค์นำฟิล์มเนกาติฟหนังไทย ประมาณ ๖๐๐ เรื่องกลับจากฮ่องกง
-  ๒๕๓๔     สอบได้เป็นข้าราชการ
-  ๒๕๓๗     ก่อตั้งมูลนิธิหนังไทย
-  ๒๕๔๕     ทำพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
-  ๒๕๔๔     ร่วมกับนายอดิศักดิ์ เซ็กรัตน์ หัวหน้าหอภาพยนตร์แห่งชาติ เสนอขอให้หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน ใช้เวลาถึง ๘ ปี
                   สำเร็จเมื่อ ๒๕๕๒    
 
ผลงานเขียนหนังสือ
-  ๒๕๓๐    ประวัติภาพยนตร์ไทย สำนักพิมพ์ศึกษาภัณฑ์
-  ๒๕๓๙    หลงทางและคดีหลงทาง สำนักพิมพ์ฟิล์มเฮ้าส์
-  ๒๕๔๐    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ฯ กับภาพยนตร์ สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
-  ๒๕๔๐    กำเนิดหนังไทย สำนักพิมพ์มติชน
-  ๒๕๔๕    ร้อยปีหนังไทย สำนักพิมพ์ริเวอร์บุค

วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 2862 ออนไลน์ 16