หน้าหลัก: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) Thai Film Archive
กิจกรรมดูหนังยังให้เกิดปัญญา
ดูหนังยังให้เกิดปัญญา
กิจกรรมดูหนังยังให้เกิดปัญญา เป็นกิจกรรมในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะพฤติกรรมการดูภาพยนตร์
ที่นอกเหนือจากเพื่อความบันเทิงในเบื้องต้นไปสู่การชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดปัญญา โดยคุณครูสามารถเลือกภาพยนตร์
ที่เหมาะสมกับนักเรียน และดาวน์โหลดคู่มือจัดกิจกรรมตามตารางด้านล่าง เพื่อไปจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ภายในโรงเรียนด้วยตนเอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๐  หรือ faschoolcinema@yahoo.com

 


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
เกี่ยวกับหอภาพยนตร์ | งานอนุรักษ์ | ข่าวสารและกิจกรรม | พิพิธภัณฑ์ | ห้องสมุด | สินค้า | ประกาศ | INTRANET | ติดต่อเรา

94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2482-2013, โทรสาร 0-2482-2015 filmarchivethailand@gmail.com

All rights reserved © 2012 fapot.org
ผู้เข้าชม 15662 ออนไลน์ 16