กิจกรรมดูหนังยังให้เกิดปัญญา
ดูหนังยังให้เกิดปัญญา
กิจกรรมดูหนังยังให้เกิดปัญญา เป็นกิจกรรมในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะพฤติกรรมการดูภาพยนตร์
ที่นอกเหนือจากเพื่อความบันเทิงในเบื้องต้นไปสู่การชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดปัญญา โดยคุณครูสามารถเลือกภาพยนตร์
ที่เหมาะสมกับนักเรียน และดาวน์โหลดคู่มือจัดกิจกรรมตามตารางด้านล่าง เพื่อไปจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ภายในโรงเรียนด้วยตนเอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๐  หรือ faschoolcinema@yahoo.com

 


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 45329 ออนไลน์