หน้าหลัก: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) Thai Film Archive
ที่ตั้ง

๙๔ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒๒๐๑๓-๑๔, ๐๒ ๔๘๒๑๐๘๗-๘๘ 
โทรสาร ๐๒ ๔๘๒๒๐๑๕

เวลาทำการ

ห้องสมุด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา  วันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๖ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา    วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๗.๓๐ น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในวันดังกล่าว) 

การเดินทาง

รถประจำทางปรับอากาศ สาย 515 และสาย Y70e

แผนที่

วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 26630 ออนไลน์ 9