หน้าหลัก: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) Thai Film Archive
ที่ตั้ง

๙๔ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒๒๐๑๓-๑๔, ๐๒ ๔๘๒๑๐๘๗-๘๘ 
โทรสาร ๐๒ ๔๘๒๒๐๑๕
อีเมล์ filmarchivethailand@gmail.com

เวลาทำการ

ห้องสมุด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา         วันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๕ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา    วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๗.๓๐ น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในวันดังกล่าว) 

การเดินทาง
รถประจำทางปรับอากาศ สาย 515 และสาย Y70e
แผนที่

วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
เกี่ยวกับหอภาพยนตร์ | งานอนุรักษ์ | ข่าวสารและกิจกรรม | พิพิธภัณฑ์ | ห้องสมุด | สินค้า | ประกาศ | INTRANET | ติดต่อเรา

94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2482-2013, โทรสาร 0-2482-2015 filmarchivethailand@gmail.com

All rights reserved © 2012 fapot.org
ผู้เข้าชม 1668 ออนไลน์ 11