ที่ตั้ง

๙๔ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒๒๐๑๓-๑๔, ๐๒ ๔๘๒๑๐๘๗-๘๘
โทรสาร ๐๒ ๔๘๒๒๐๑๕
อีเมล filmarchivethailand@gmail.com

เวลาทำการ

ห้องสมุด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา         วันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๕ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา    วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๗.๓๐ น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในวันดังกล่าว) 
 

ติดต่อเราผ่านหน้าเว็บ
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
หัวข้อการติดต่อ
ข้อความที่ต้องการติดต่อ
การเดินทาง

รถประจำทางปรับอากาศ สาย ๕๑๕
 


วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 134469 ออนไลน์ 15