คุณจันทรา ชัยนาม
ย้อนกลับไปดูท่านอื่น

ประวัติ จันทรา ชัยนาม
จันทรา ชัยนาม เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวคือ เทพธิดาบาร์ 21 ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลพระสุรัสวดี สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม และเป็นที่จดจำตราบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ เธอมีชื่อเสียงและบทบาทหลากหลายในฐานะสื่อสารมวลชน ทั้งเคยเป็นบรรณาธิการข่าวสังคมของหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย บรรณาธิการบริหารนิตยสารดิฉัน รวมทั้งมีผลงานผลิตรายการวิทยุ มาตั้งแต่ ปี ๒๕๒๒ และรายการโทรทัศน์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ปัจจุบัน เธอเป็นนายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุอิสระ และยังคงผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 261200 ออนไลน์ 2