พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
 
เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ 
โดยมีรอบการเข้าชม (มีวิทยากรนำชมทุกรอบ) ดังนี้
วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00 น. 13.00 น. และ 15.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. และ 16.00 น. 
 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ สถานที่จัดแสดงวัตถุสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์อันทรงคุณค่า ซึ่งหอภาพยนตร์ได้เก็บรักษาและรวบรวมไว้นับตั้งแต่ก่อตั้ง อีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมในการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์เพื่อให้สาธารณชนได้เรียนรู้ ศึกษา และค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ผ่านประสบการณ์การเยี่ยมชมหลักฐานวัตถุ อันแสดงถึง
ความมั่งคั่งทางภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้ริเริ่ม บุกเบิก และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตามบริบททางสังคมแต่ละยุคสมัยตลอดระยะเวลากว่าร้อยปี นำมาจัดแสดงใน ๓ หัวเรื่อง คือ
 
นิทรรศการหนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ไทย
 
 
หอเกียรติยศ
 
ขบวนการผลิตภาพยนตร์ 
 
 
 
เมืองมายา
วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
 
นิทรรศการกลางแจ้งที่รวมฉากสถานที่ที่เป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลกไว้ ที่เมืองมายาท่านจะได้ชื่นชมกับความสวยงามสมจริงของฉากอาคารเบื้องหน้า รวมทั้งได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ผ่านชุดนิทรรศการที่แฝงตัวอยู่ภายใน 
 
โรงหนังตังค์แดง
 
 
โรงหนังถาวรแห่งแรกของโลกที่แทรกตัวอยู่ในตึกรามซึ่งดัดแปลงจากห้องแถวหลายๆห้องทำเป็นโรงมหรสพเก็บค่าเข้าชมในราคาถูก
 
กร็องด์ คาเฟ่
 
 
จำลองบรรยากาศการฉายหนังขึ้นจอครั้งแรกในโลกเมื่อ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2438 ที่ใต้ถุนร้านกาแฟในกรุงปารีสซึ่งถือเป็นวันกำเนิดภาพยนตร์ขึ้นบนโลกอย่างเป็นทางการ
เปิดฉายวันละ 6 รอบ 10.20 น. 11.20 น. 13.20 น. 14.20 น. 15.20 น. 16.20 น.
ร้านถ้ำมอง Kinetoscope
 
ร้านดูหนังแบบถ้ำมองของโทมัส เอดิสัน นักประดิษฐ์เอกของโลกที่นำภาพยนตร์ใส่ตู้ให้หยอดเหรียญส่องดูทีละคน
 
 
ประตูสามยอด
 
ประตูเมืองเก่าแก่ในย่านชุมชนการค้าที่คึกคักสมัยรัชกาลที่ 5 สถานที่อันเป็นหลักหมายเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย
 
มงคลบริษัท
 
 
สถานที่จัดฉายหนังครั้งแรกในสยาม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2440 ถือเป็นวันนับหนึ่งประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของไทย
 

 


วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 46692 ออนไลน์