Share       
 
สถาบันหนังไทย ให้ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์

ประกาศเรื่องรายการทุนวิทยานิพนธ์ 

 สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ และสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านภาพยนตร์

โดยเป็นทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่กำลังจะทำงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย ซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่  คลิก
หรือโทร 02-482-2013 ต่อ 110  อีเมล  faschoolcinema@gmail.com  
ปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

>>>>>> รายละเอียด

 

>>>>>>ประกาศเรื่องรายการทุนวิทยานิพนธ์

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 15191 ออนไลน์ 11