Share       
 
ร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 7
หมดเขตเสนอรายชื่อ 18 เมษายน 2560

 

เชิญร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๗

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๗ ที่จะมีการประกาศรายชื่อในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย หรือวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ โดยภาพยนตร์ที่จะได้รับคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทย หรือ ถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ อาจจะเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์สารคดี หรือภาพยนตร์ที่มีใครก็ตามถ่าย อาจจะเคยเผยแพร่ หรืออาจจะถูกเก็บงำไว้ ไม่เคยเป็นที่ล่วงรู้สู่สาธารณะมาก่อนก็ได้ แต่จะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ มีคุณค่าบันทึกประวัติศาสตร์และความทรงจำที่สำคัญของประเทศไทย หรือมีคุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์อย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้สร้าง หรือเป็นภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อคนและสังคมไทยโดยวงกว้าง อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียมทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว
ท่านสามารถเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
ร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของ
คลิก  

สำหรับผู้ที่เสนอชื่อหอภาพยนตร์ จะมีของที่ระลึกของโครงการเป็นการตอบแทนที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย โดยขอสงวนสิทธิ์ให้สามารถเสนอชื่อได้เพียงท่านละ ๑ เรื่องเท่านั้น โดยรายชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับภาพยนตร์ที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่หอภาพยนตร์ได้กำหนดไว้ข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑


หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปีที่ ๗
๑. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ

เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย ในมิติต่างๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน สามารถทำให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์หรือความทรงจำ
๒. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์
เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตร์
๓. มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การนำเสนอภาพยนตร์นั้น ไม่ว่าการถ่ายทำ การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ มีความคิดริเริ่ม ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่นๆ
๔. บูรณภาพ
คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่างๆ
๕. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน
เป็นภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำเนาในรูปแบบอื่นใดอยู่ แต่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะสูญเสียภาพยนตร์นั้นไป ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น มีต้นฉบับหรือสำเนาอยู่เพียงชุดเดียว หรือภาพยนตร์นั้นกำลังเสื่อมสภาพ หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
๖. อิทธิพลต่อคนและสังคม
ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่าทางด้านพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือยั่งยืนนาน

รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๒ครั้งที่ ๓  ครั้งที่ ๔  ครั้งที่ ๕  ครั้งที่ ๖ 
 

 

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
เกี่ยวกับหอภาพยนตร์ | งานอนุรักษ์ | ข่าวสารและกิจกรรม | พิพิธภัณฑ์ | ห้องสมุด | สินค้า | ประกาศ | INTRANET | ติดต่อเรา

94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2482-2013, โทรสาร 0-2482-2015 filmarchivethailand@gmail.com

All rights reserved © 2012 fapot.org
ผู้เข้าชม 2255 ออนไลน์ 9