Share       
 
เสนอรายชื่อภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 8

ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561

 ร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์หนึ่งในดวงใจ

 
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 8
 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 8 ที่จะมีการประกาศรายชื่อในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย หรือวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ โดยภาพยนตร์ที่จะได้รับคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทย หรือ ถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ อาจจะเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์สารคดี หรือภาพยนตร์ที่มีใครก็ตามถ่าย อาจจะเคยเผยแพร่ หรืออาจจะถูกเก็บงำไว้ ไม่เคยเป็นที่ล่วงรู้สู่สาธารณะมาก่อนก็ได้ แต่จะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ที่หอภาพยนตร์ได้กำหนดไว้ดังนี้
 
1.         คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ
เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย ในมิติต่างๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน สามารถทำให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์หรือความทรงจำ
2.         คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์
เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตร์
3.         มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การนำเสนอภาพยนตร์นั้น ไม่ว่าการถ่ายทำ การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ  มีความคิดริเริ่ม ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่นๆ
4.         บูรณภาพ
คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่างๆ
5.         ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน
เป็นภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำเนาในรูปแบบอื่นใดอยู่ แต่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะสูญเสียภาพยนตร์นั้นไป ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น มีต้นฉบับหรือสำเนาอยู่เพียงชุดเดียว หรือภาพยนตร์นั้นกำลังเสื่อมสภาพ หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
6.         อิทธิพลต่อคนและสังคม
ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่าทางด้านพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือยั่งยืนนาน
 
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอรายชื่อได้ท่านละ 1 เรื่อง โดยรายชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับภาพยนตร์ที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่หอภาพยนตร์ได้กำหนดไว้ข้างต้น  โดยหอภาพยนตร์จะมีของที่ระลึกของโครงการเป็นการตอบแทนที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2561

เสนอรายชื่อ คลิก  
 
 
รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 1-7
๑.      ! อัศเจรีย์ (๒๕๑๙)
๒.     ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (๒๕๔๕)
๓.     2499 อันธพาลครองเมือง (๒๕๔๐)
๔.     FINAL SCORE ๓๖๕ วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ (๒๕๕๐)
๕.     MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY (๒๕๕๖)
๖.      MISS UNIVERSE BEAUTY PAGEANT (๒๕๐๘)
๗.     [  Siamese Society ] [๒๔๖๓]
๘.     Sound Patch Work (๒๔๗๓)
๙.     VISIT OF THE PRINCE OF SIAM (๑๙๐๑) หรือ การมาเยือนของมกุฎราชกุมารแห่งสยาม (๒๔๔๔)
๑๐.กรุงเทพเมืองหลวงของเรา [๒๕๐๐]
๑๑.กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (๒๕๓๔)
๑๒.กองพันจงอางศึก [๒๕๑๐]
๑๓.การชกมวยชิงแชมเปี้ยนโลกระหว่าง โผนกิ่งเพชร-ปาสคาล เปเรส พ.ศ.๒๕๐๓ เวทีมวยลุมพินี กรุงเทพ (๒๕๐๓)
๑๔.[ การเดินขบวนของประชาชน นักเรียน กรณีเขาพระวิหารในจังหวัดนราธิวาส ] (๒๕๐๕)
๑๕.การเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นของคณะทูตไทยในการไปเจรจาตกลง การเรียกร้องดินแดนคืนจากรัฐบาล อินโด-จีน ของฝรั่งเศส ถึงกรุงเทพพระมหานคร (๒๔๘๔)
๑๖.การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า (๒๕๑๘)
๑๗.การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและผู้นำทางทหารจนถึงล้มป่วยและอสัญกรรมของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ [๒๕๐๖]
๑๘.การรับเรือตอร์ปิโด (๒๔๗๘) 
๑๙.การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย (๒๔๘๘)
๒๐.กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (๒๕๓๗)
๒๑.เกรซแลนด์ GRACELAND (๒๕๔๙)
๒๒.ข้างหลังภาพ (๒๕๒๘)
๒๓.ข้าวกำมือเดียว (๒๔๘๓)
๒๔.เขาชื่อกานต์ (๒๕๑๖)
๒๕.คนกลางแดด (๒๕๒๒)
๒๖.คนจร ฯลฯ (๒๕๔๒)
๒๗.คนทรงเจ้า (๒๕๓๒)
๒๘.คนภูเขา (๒๕๒๒)
๒๙.คนเลี้ยงช้าง (๒๕๓๓)
๓๐.ครูบ้านนอก (๒๕๒๑)
๓๑.คล้องช้าง (๒๔๘๑)
๓๒.โฆษณาขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์ม ชุดหนูหล่อพ่อเขาพาไปดูหมี (๒๕๐๕)
๓๓.โฆษณาพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ  [๒๕๐๐]
๓๔.งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบ วังสวนกุหลาบ (๒๔๘๔)
๓๕.เงาะป่า  (๒๕๒๓)
๓๖.เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘)
๓๗.จาริกานุสรณ์ King’s Activities (๒๕๑๔)
๓๘.[ จำเริญ - จิมมี่ ] (๒๔๙๗)
๓๙.ฉลุย (๒๕๓๑)
๔๐.ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ  (๒๕๔๗)
๔๑.ชั่วฟ้าดินสลาย (๒๔๙๘)
๔๒.ช้าง (Chang: A Drama of the Wilderness) (๒๔๗๐)
๔๓.ชีวิตก่อน ๒๔๗๕ (๒๔๗๓)
๔๔.ชุมแพ (๒๕๑๙)
๔๕.ชู้  (๒๕๑๕)
๔๖.โชคสองชั้น (๒๔๗๐)
๔๗.ด้วยเกล้า  (๒๕๓๐)
๔๘.ดอกฟ้าในมือมาร MYSTRIOUS OBJECT AT NOON (๒๕๔๓)
๔๙.ดาไลลามะในสวนโมกข์ (๒๕๑๕)
๕๐.[ เด็กซนสมัย ร.๗ ] [๒๔๗๐-๒๔๗๕]
๕๑.ตลาดพรหมจารีย์ (๒๕๑๖)
๕๒.ทรายมาเป็นแก้ว [๒๔๙๓ – ๒๔๙๔]
๕๓.ทวิภพ (๒๕๔๗)
๕๔.[ ทหารไทยไปเกาหลี ]  [๒๔๙๔ - ๒๔๙๕]
๕๕.ทองปาน (๒๕๒๐)
๕๖.ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (๒๕๒๐)
๕๗.ทะโมนไพร  (๒๕๐๒)
๕๘.ทะเลรัก (๒๔๙๖)
๕๙.ทิ้งระเบิดกรุงเทพในสงครามโลกครั้งที่ ๒ (๒๔๘๗)
๖๐.เทพธิดาโรงแรม (๒๕๑๗)
๖๑.โทน (๒๕๑๓)
๖๒.ไทยไดมารู (๒๕๐๗)
๖๓.นางนาก (๒๕๔๒)
๖๔.น้ำท่วมกรุงเทพ (๒๔๘๕)
๖๕.น้ำพุ (๒๕๒๗)
๖๖.นิรโทษกรรม จำเลยคดี ๖ ตุลา] [๒๕๒๑]
๖๗.นิ้วเพชร (๒๕๐๑)
๖๘.[ โนราขุนอุปถัมภ์นรากร ] (๒๕๑๖)
๖๙.บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (๒๕๐๕)
๗๐.บันทึกเหตุการณ์ ๖ ตุลา (๒๕๑๙)
๗๑.บางระจัน (๒๕๔๓)
๗๒.บ้านทรายทอง (๒๕๒๓)
๗๓.บ้านผีปอบ ๒  (๒๕๓๓)
๗๔.บุญชูผู้น่ารัก (๒๕๓๑)
๗๕.ประชาชนนอก  (ON THE FRINGE OF SOCIETY)  (๒๕๒๔)
๗๖.ประมวลภาพเหตุการณ์สูญเสียพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ มิตร ชัยบัญชา (๒๕๑๓)
๗๗.[ ปัตตานีในอดีต ] [๒๔๗๙]
๗๘.ปุกปุย (๒๕๓๓)
๗๙.ผีตองเหลือง (๒๕๐๕)
๘๐.ผีเสื้อและดอกไม้ (๒๕๒๘)
๘๑.ผู้ชนะสิบทิศ [๒๕๐๙ – ๒๕๑๐]
๘๒.แผลเก่า (๒๕๒๐)
๘๓.ไผ่แดง (๒๕๒๒)
๘๔.พยาธิตัวจี๊ด (GNATHOSTOMA SPINIGERUM AND GNATHOSTOMIASIS IN THAILAND : 2510) (๒๕๑๐)
๘๕.พระเจ้ากรุงสยามเสด็จฯ ถึงกรุงเบิร์น (๒๔๔๐)
๘๖.พระเจ้าช้างเผือก (๒๔๘๔)
๘๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช  [๒๔๙๙]
๘๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ.๒๔๘๑ (๒๔๘๑)
๘๙.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. ๒๕๐๓ (๒๕๐๓)
๙๐.พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานครและพระราชวงศ์จักรีอันประดิษฐานมาครบ ๑๕๐ ปี (๒๔๗๕)
๙๑.พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒๔๖๙ ( ๒๔๖๙)
๙๒.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๔๖๘)
๙๓.[ พระราชพิธีโล้ชิงช้า ] (๒๔๗๔)
๙๔.[ พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดชแข่งรถ ณ ถนนราชดำเนิน] (๒๔๘๐)
๙๕.พรายตะเคียน (๒๔๘๓)
๙๖.พัฒนากร (๒๕๐๖)
๙๗.พันท้ายนรสิงห์  (๒๔๙๓)
๙๘.พิธีเปิดป้าย พรรคเสรีมนังคศิลา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ (๒๔๙๙)
๙๙.[ พิธีลงนามและคำประกาศในแถลงการณ์ร่วมการก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ] (๒๕๑๐)
๑๐๐.                     พี่ชาย (๒๔๙๔)
๑๐๑.                     เพชรตัดเพชร (๒๕๐๙)
๑๐๒.                     เพลงของข้าว THE SONG OF RICE  (๒๕๕๘)
๑๐๓.                     เพลงรักเพื่อเธอ (๒๕๒๑)
๑๐๔.                     เพลงเหย่อย (๒๕๐๗)
๑๐๕.                     เพื่อน-แพง  (๒๕๒๖)
๑๐๖.                     แพรดำ (๒๕๐๔)
๑๐๗.                     ฟ้าทะลายโจร (๒๕๔๓)
๑๐๘.                     แฟนฉัน (๒๕๔๖)
๑๐๙.                     ไฟเย็น (๒๕๐๘)
๑๑๐.                     [ ภารกิจทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ]  [๒๔๖๑]
๑๑๑.                     มนต์รักทรานซิสเตอร์ (๒๕๔๔)
๑๑๒.                     มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓)
๑๑๓.                     มรดกพระจอมเกล้า (๒๔๙๗)
๑๑๔.                     มหา’ลัยเหมืองแร่ (๒๕๔๘) 
๑๑๕.                     มิตรเก่าผู้กลับมา ๒๕๑๒
๑๑๖.                     มือโจร (๒๕๐๔)
๑๑๗.                     มือปืน (๒๕๒๖)
๑๑๘.                     เมืองในหมอก (๒๕๒๑)
๑๑๙.                     แม่นาคพระโขนง (๒๕๐๒)
๑๒๐.                     ไม้สัก [๒๕๐๕]
๑๒๑.                     ยิงเป้านักโทษค้ายาเสพติด  (๒๕๑๐)
๑๒๒.                    ยุทธนา-ศิริพร YUTHANA UND SIRIPON MONCH AUF ZEIT [๒๕๐๖]
๑๒๓.                    [ ร. ๕ เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม ] (๒๔๔๐)
๑๒๔.                    [ รวมไทย ] (๒๔๘๔)
๑๒๕.                    รักริษยา (๒๕๐๐)
๑๒๖.                     รักแห่งสยาม (๒๕๕๐)
๑๒๗.                    รัฐประหาร ๒๔๙๐ (๒๔๙๐)
๑๒๘.                    รั้วใหม่ทางทะเล เรือดำน้ำ แห่งราชนาวีสยาม
๑๒๙.                    เรื่องตลก 69 (๒๕๔๒)
๑๓๐.                     เรือนแพ (๒๕๐๔)
๑๓๑.                     โรงแรมนรก (๒๕๐๐)
๑๓๒.                    ลุงบุญมีระลึกชาติ (๒๕๕๓)
๑๓๓.                    ลูกอีสาน (๒๕๒๕)
๑๓๔.                    วังพิกุล (๒๕๕๗)
๑๓๕.                    วัยตกกระ  พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๓๖.                     วัยอลวน (๒๕๑๙)
๑๓๗.                    ศึกบางระจัน (๒๕๐๙)
๑๓๘.                    เศรษฐีอนาถา (๒๔๙๙)
๑๓๙.                    สตรีเหล็ก (๒๕๔๓)
๑๔๐.                     สวรรค์บ้านนา (๒๕๕๒)
๑๔๑.                     สวรรค์มืด (๒๕๐๑)
๑๔๒.                    สะพานรักสารสิน (๒๕๓๐)
๑๔๓.                    สันติ - วีณา (๒๔๙๗)
๑๔๔.                    สายเลือดเดียวกัน  (THE SPREAD OF KINSHIP)  [พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๑]
๑๔๕.                    สำเพ็ง CHINA TOWN MONTAGE (๒๕๒๕)
๑๔๖.                     สุดสาคร (๒๕๒๒)
๑๔๗.                    สุดเสน่หา BLISS FULLY YOURS (๒๕๔๖)
๑๔๘.                    สุริโยไท (๒๕๔๔)
๑๔๙.                    เสด็จทอดพระเนตรมอญรำผี ปากลัด ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ (๒๔๗๓)
๑๕๐.                     เสด็จประพาสภาคใต้  (๒๕๐๒)
๑๕๑.                     เสด็จอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๗๓ (๒๔๗๓)
๑๕๒.                    เสน่ห์บางกอก (๒๕๐๙)
๑๕๓.                    หนุมานพบ ๗ ยอดมนุษย์ (๒๕๑๗)
๑๕๔.                    หมานคร (๒๕๔๗)
๑๕๕.                    หลวงตา (๒๕๒๓)
๑๕๖.                     หลุมศพที่ลือไซต์ (๒๕๐๕)
๑๕๗.                    [ หาบข้าว นวดข้าว สีข้าว แต่งงานภาคใต้ ] [๒๕๑๑-๒๕๑๒]
๑๕๘.                    เหตุมหัศจรรย์ (๒๔๙๘)
๑๕๙.                    แห่รัฐธรรมนูญ (๒๔๗๖)
๑๖๐.                     แหวนวิเศษ (๒๔๗๒) 
๑๖๑.                     โหมโรง (๒๕๔๗)
๑๖๒.                     องค์บาก (๒๕๔๖)
๑๖๓.                     อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา (๒๕๑๗)
๑๖๔.                     [ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ] [๒๔๙๔]
๑๖๕.                     อินทรีทอง (๒๕๑๓)
 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 26529 ออนไลน์ 9