Share       
 
ประกาศผลคัดเลือก

เพื่อรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561  

ตามที่สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์
ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น

สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ฯ ขอประกาศวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อให้ได้ทุนสนับสนุน ดังเอกสารแนบ คลิก

 

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 3034 ออนไลน์ 5