Share       
 
เปิดให้ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปี 2562

ปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ และสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านภาพยนตร์

โดยเป็นทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ (ทุนละ 30,000 บาท)  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่กำลังจะทำงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย ซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ คลิก 
ประกาศ คลิก
รายละเอียดการสมัคร คลิก
 
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 
นิศานาถ  ไทรทองคำ โทร  02-482-2013-14 ต่อ 110  
อีเมล  faschoolcinema@gmail.com  
ปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 126800 ออนไลน์ 3