Share       
 
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงสถานที่

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 ประกาศ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี จะปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ทั้งนี้ หากมีกำหนดเปิดให้บริการ หอภาพยนตร์ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบทางสื่อต่างๆของหอภาพยนตร์ดังนี้
www.fapot.org
Line id: @thaifilmarchive
หรือทางเพจเฟสบุคhttps://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage/
 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 482 2013-14
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 127203 ออนไลน์ 36