Share       
 
100 ปี สุภาพบุรุษเสือแท้ The Gentleman with his Cameras

 6 ธันวาคม 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นวาระพิเศษที่ควรค่าต่อการเฉลิมฉลองของวงการภาพยนตร์ไทย เมื่อ แท้ ประกาศวุฒิสาร นักสร้างภาพยนตร์ไทยผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้ดำเนินชีวิตมาจนมีอายุครบ 100 ปีบริบูรณ์

แต่ช่วงเวลาอันเป็นมงคลนี้กลับดำรงอยู่ได้เพียงไม่นานก็ต้องผันเปลี่ยนไปสู่บรรยากาศแห่งความอาลัยในอีกไม่กี่เดือนต่อมา เมื่อนักทำหนังไทยผู้มีอายุยืนนานที่สุดในประวัติศาสตร์ท่านนี้ได้ถึงแก่กรรมลงอย่างสงบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
 
แม้ดวงวิญญาณจะล่วงลับ แต่สิ่งที่ แท้ ประกาศวุฒิสาร สร้างสมไว้ให้แก่วงการหนังไทยและสังคมไทยนั้น ย่อมไม่อาจดับสูญตามไปด้วย เนื่องในวาระ 100 ปีชาตกาล ของสุภาพบุรุษผู้ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่แค่เฉพาะการมีชีวิตยืนยาวมาจนครบหนึ่งศตวรรษเท่านั้น หอภาพยนตร์จึงขอเชิญทุกท่านพบกับ "100 ปี สุภาพบุรุษเสือแท้ The Gentleman with his Cameras" นิทรรศการและกิจกรรมฉายภาพยนตร์ผลงานของ แท้ ประกาศวุฒิสาร จากบางส่วนของมรดกทางภาพยนตร์ที่แท้อุทิศให้หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์แก่อนุชน
6 ธันวาคม 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 2355 ออนไลน์ 4