Share       
 
เสนอรายชื่อภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 9

 ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562 

ร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์หนึ่งในดวงใจ

 
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 9
 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 9 ที่จะมีการประกาศรายชื่อในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย หรือวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ โดยภาพยนตร์ที่จะได้รับคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทย หรือ ถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ อาจจะเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์สารคดี หรือภาพยนตร์ที่มีใครก็ตามถ่าย อาจจะเคยเผยแพร่ หรืออาจจะถูกเก็บงำไว้ ไม่เคยเป็นที่ล่วงรู้สู่สาธารณะมาก่อนก็ได้ แต่จะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ที่หอภาพยนตร์ได้กำหนดไว้ดังนี้
 
1.         คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ
เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย ในมิติต่างๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน สามารถทำให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์หรือความทรงจำ
 
2.         คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์
เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตร์
 
3.         มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การนำเสนอภาพยนตร์นั้น ไม่ว่าการถ่ายทำ การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ  มีความคิดริเริ่ม ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่นๆ
 
4.         บูรณภาพ
คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่างๆ
 
5.         ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน
เป็นภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำเนาในรูปแบบอื่นใดอยู่ แต่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะสูญเสียภาพยนตร์นั้นไป ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น มีต้นฉบับหรือสำเนาอยู่เพียงชุดเดียว หรือภาพยนตร์นั้นกำลังเสื่อมสภาพ หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
 
6.         อิทธิพลต่อคนและสังคม
ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่าทางด้านพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือยั่งยืนนาน
 
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอรายชื่อได้ท่านละ 1 เรื่อง โดยรายชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับภาพยนตร์ที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่หอภาพยนตร์ได้กำหนดไว้ข้างต้น  โดยหอภาพยนตร์จะมีของที่ระลึกของโครงการเป็นการตอบแทนที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2562

เสนอรายชื่อ คลิก  
 
 
รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 1-8
๑. ! อัศเจรีย์ (๒๕๑๙)
๒. ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (๒๕๔๕)
๓. 2499 อันธพาลครองเมือง (๒๕๔๐) 
๔.FINAL SCORE ๓๖๕ วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ (๒๕๕๐)
๕. MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY (๒๕๕๖)
๖. MISS UNIVERSE BEAUTY PAGEANT (๒๕๐๘)
๗. Siamese Society ] [๒๔๖๓]
๘. Sound Patch Work (๒๔๗๓)
๙. VISIT OF THE PRINCE OF SIAM (๑๙๐๑) หรือ การมาเยือนของมกุฎราชกุมารแห่งสยาม (๒๔๔๔) 
๑๐. กรุงเทพเมืองหลวงของเรา [๒๕๐๐] 
๑๑. ​กล่อง (๒๕๔๑)
๑๒.​ กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (๒๕๓๔)
๑๓. กองพันจงอางศึก [๒๕๑๐] 
๑๔. ก้านกล้วย (๒๕๔๙) 
๑๕. การชกมวยชิงแชมเปี้ยนโลกระหว่าง โผนกิ่งเพชร-ปาสคาล เปเรส พ.ศ.๒๕๐๓ เวทีมวยลุมพินี กรุงเทพ (๒๕๐๓) 
๑๖. [การเดินขบวนของประชาชน นักเรียน กรณีเขาพระวิหารในจังหวัดนราธิวาส] (๒๕๐๕)
๑๗. การเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นของคณะทูตไทยในการไปเจรจาตกลง การเรียกร้องดินแดนคืนจากรัฐบาล อินโด-จีน ของฝรั่งเศส ถึงกรุงเทพพระมหานคร (๒๔๘๔)
๑๘. การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า (๒๕๑๘)
๑๙. [การถ่ายภาพยนตร์เสียงในฟิล์มครั้งแรกในสยาม] (๒๔๗๒)
๒๐. การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและผู้นำทางทหารจนถึงล้มป่วยและอสัญกรรมของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ [๒๕๐๖]
๒๑. การรับเรือตอร์ปิโด (๒๔๗๘)  
๒๒. การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย (๒๔๘๘) 
๒๓. กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (๒๕๓๗)
๒๔. เกรซแลนด์ GRACELAND (๒๕๔๙)
๒๕. แก้ว (๒๕๒๓)
๒๖. ขนมเปี๊ยะของอากง (๒๔๙๖)
๒๗.​ ข้างหลังภาพ (๒๕๒๘)
๒๘. ข้าวกำมือเดียว (๒๔๘๓)
๒๙. เขาชื่อกานต์ (๒๕๑๖) 
๓๐.​ แข่งขันกอล์ฟ ๒๔๗๔] (๒๔๗๔)
๓๑.​ คนกลางแดด (๒๕๒๒)
๓๒.​ คนจร ฯลฯ (๒๕๔๒) 
๓๓. คนทรงเจ้า (๒๕๓๒)
๓๔. คนภูเขา (๒๕๒๒) 
๓๕. คนเลี้ยงช้าง (๒๕๓๓)
๓๖. ครูบ้านนอก (๒๕๒๑) 
๓๗. คล้องช้าง (๒๔๘๑)
๓๘. โฆษณาขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์ม ชุดหนูหล่อพ่อเขาพาไปดูหมี (๒๕๐๕) 
๓๙. โฆษณาพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ  [๒๕๐๐]
๔๐. [งานพระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวง] (๒๔๕๓)
๔๑. งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบ วังสวนกุหลาบ (๒๔๘๔)
๔๒. งานศพนายอ๋องซิมผ่าย ถาวรว่องวงศ์ (๒๕๑๒)
๔๓. เงาะป่า  (๒๕๒๓)
๔๔. เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘) 
๔๕. จาริกานุสรณ์ King’s Activities (๒๕๑๔)
๔๖. [จำเริญ - จิมมี่] (๒๔๙๗)
๔๗. ฉลาดเกมส์โกง (๒๕๖๐)
๔๘. ​ฉลุย (๒๕๓๑)
๔๙. ​ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ  (๒๕๔๗)
๕๐. ชั่วฟ้าดินสลาย (๒๔๙๘)
๕๑. ช้าง (Chang: A Drama of the Wilderness) (๒๔๗๐) 
๕๒. ชีวิตก่อน ๒๔๗๕ (๒๔๗๓)
๕๓. ชุมแพ (๒๕๑๙)
๕๔. ชู้  (๒๕๑๕)
๕๕. โชคสองชั้น (๒๔๗๐)
๕๖. ด้วยเกล้า  (๒๕๓๐)
๕๗. ดอกฟ้าในมือมาร MYSTRIOUS OBJECT AT NOON (๒๕๔๓)
๕๘. ​ดาไลลามะในสวนโมกข์ (๒๕๑๕) 
๕๙. [เด็กซนสมัย ร.๗] [๒๔๗๐-๒๔๗๕]
๖๐. ตลาดพรหมจารีย์ (๒๕๑๖)
๖๑. ทรายมาเป็นแก้ว [๒๔๙๓ – ๒๔๙๔] 
๖๒. ทวิภพ (๒๕๔๗)
๖๓. [ทหารไทยไปเกาหลี]  [๒๔๙๔ - ๒๔๙๕]
๖๔. ทองปาน (๒๕๒๐)
๖๕. ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (๒๕๒๐) 
๖๖. ทะโมนไพร  (๒๕๐๒)
๖๗. ทะเลรัก (๒๔๙๖)
๖๘. ทิ้งระเบิดกรุงเทพในสงครามโลกครั้งที่ ๒ (๒๔๘๗) 
๖๙. เทพธิดาโรงแรม (๒๕๑๗)
๗๐. โทน (๒๕๑๓)
๗๑. ไทยไดมารู (๒๕๐๗)
๗๒. นางนาก (๒๕๔๒)
๗๓. น้ำท่วมกรุงเทพ (๒๔๘๕)
๗๔. น้ำพุ (๒๕๒๗) 
๗๕. [นิรโทษกรรม จำเลยคดี ๖ ตุลา] [๒๕๒๑]
๗๖. นิ้วเพชร (๒๕๐๑)
๗๗. [โนราขุนอุปถัมภ์นรากร] (๒๕๑๖) 
๗๘. บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (๒๕๐๕) 
๗๙. บันทึกเหตุการณ์ ๖ ตุลา (๒๕๑๙)
๘๐. บางระจัน (๒๕๔๓)
๘๑. บ้านทรายทอง (๒๕๒๓) 
๘๒. บ้านผีปอบ ๒  (๒๕๓๓)
๘๓. บุญชูผู้น่ารัก (๒๕๓๑) 
๘๔. ประชาชนนอก  (ON THE FRINGE OF SOCIETY)  (๒๕๒๔)
๘๕. ประมวลภาพเหตุการณ์สูญเสียพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ มิตร ชัยบัญชา (๒๕๑๓)
๘๖. [ปัตตานีในอดีต] [๒๔๗๙]
๘๗. ปุกปุย (๒๕๓๓) 
๘๘. ผีตองเหลือง (๒๕๐๕)
๘๙. ผีเสื้อและดอกไม้ (๒๕๒๘)
๙๐.​ผู้ชนะสิบทิศ [๒๕๐๙ – ๒๕๑๐] 
๙๑. แผลเก่า (๒๕๒๐)
๙๒. ไผ่แดง (๒๕๒๒)
๙๓.​พยาธิตัวจี๊ด (GNATHOSTOMA SPINIGERUM AND GNATHOSTOMIASIS IN THAILAND : 2510) (๒๕๑๐)
๙๔. พระเจ้ากรุงสยามเสด็จฯ ถึงกรุงเบิร์น (๒๔๔๐)
๙๕. พระเจ้าช้างเผือก (๒๔๘๔)
๙๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช  [๒๔๙๙]
๙๗. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ.๒๔๘๑ (๒๔๘๑) 
๙๘. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. ๒๕๐๓ (๒๕๐๓)
๙๙. พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานครและพระราชวงศ์จักรีอันประดิษฐานมาครบ ๑๕๐ ปี (๒๔๗๕)
๑๐๐.​ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒๔๖๙ ( ๒๔๖๙)
๑๐๑. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๔๖๘)
๑๐๒. [พระราชพิธีโล้ชิงช้า] (๒๔๗๔) 
๑๐๓. [พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดชแข่งรถ ณ ถนนราชดำเนิน] (๒๔๘๐)
๑๐๔.  พรายตะเคียน (๒๔๘๓)
๑๐๕. พัฒนากร (๒๕๐๖)
๑๐๖. พันท้ายนรสิงห์  (๒๔๙๓)
๑๐๗. พิธีเปิดป้าย พรรคเสรีมนังคศิลา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ (๒๔๙๙)
๑๐๘. พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชนผู้เสียชีวิต ณ บริเวณท้องสนามหลวง ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๗ (๒๕๑๗) 
๑๐๙. [พิธีลงนามและคำประกาศในแถลงการณ์ร่วมการก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้] (๒๕๑๐)
๑๑๐. พี่ชาย (๒๔๙๔)
๑๑๑. เพชรตัดเพชร (๒๕๐๙) 
๑๑๒. เพลงของข้าว THE SONG OF RICE  (๒๕๕๘)
๑๑๓. เพลงรักเพื่อเธอ (๒๕๒๑)
๑๑๔. เพลงเหย่อย (๒๕๐๗)
๑๑๕. เพื่อน-แพง  (PUEN-PAENG)  (๒๕๒๖)
๑๑๖. เพื่อนรัก (๒๕๒๐) 
๑๑๗. แพรดำ (๒๕๐๔)
๑๑๘. ฟ้าทะลายโจร (๒๕๔๓) 
๑๑๙. แฟนฉัน (๒๕๔๖)
๑๒๐. ไฟเย็น (๒๕๐๘)
๑๒๑.​[ภารกิจทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่ ๑]  [๒๔๖๑]
๑๒๒. มนต์รักทรานซิสเตอร์ (๒๕๔๔)
๑๒๓. มนต์รักแม่น้ำมูล (๒๕๒๐)
๑๒๔. มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓)
๑๒๕. มรดกพระจอมเกล้า (๒๔๙๗)
๑๒๖. มหา’ลัยเหมืองแร่ (๒๕๔๘)  
๑๒๗. มิตรเก่าผู้กลับมา (๒๕๑๒)
๑๒๘. มือโจร (๒๕๐๔) 
๑๒๙​. มือปืน (๒๕๒๖)
๑๓๐. ​เมียหลวง (๒๕๒๑)
๑๓๑. เมืองในหมอก (๒๕๒๑) 
๑๓๒. แม่นาคพระโขนง (๒๕๐๒) 
๑๓๓. ไม้สัก [๒๕๐๕]
๑๓๔. ยิงเป้านักโทษค้ายาเสพติด  (๒๕๑๐)
๑๓๕. ยุทธนา-ศิริพร YUTHANA UND SIRIPON MONCH AUF ZEIT [๒๕๐๖]
๑๓๖. [ร. ๕ เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม] (๒๔๔๐)
๑๓๗. [รวมไทย] (๒๔๘๔) 
๑๓๘. รักริษยา (๒๕๐๐)
๑๓๙. รักแห่งสยาม (๒๕๕๐)
๑๔๐. รัฐประหาร ๒๔๙๐ (๒๔๙๐)
๑๔๑. รั้วใหม่ทางทะเล เรือดำน้ำ แห่งราชนาวีสยาม 
กิจวัตรของทหารเรือดำน้ำไทยในญี่ปุ่น
(พิธีปล่อยเรืออันรุ่งเรืองสดใส) [๒๔๗๙-๒๔๘๐]
๑๔๒. รุ่งอรุณวันใหม่ในป่า (๒๕๒๓) 
๑๔๓. เรื่องตลก 69 (๒๕๔๒)
๑๔๔. เรือนแพ (๒๕๐๔) 
๑๔๕. โรงแรมนรก (๒๕๐๐)
๑๔๖. ลุงบุญมีระลึกชาติ (๒๕๕๓)
๑๔๗. ลูกอีสาน (๒๕๒๕)
๑๔๘. เลือดสุพรรณ (๒๕๒๒)
๑๔๙. วังพิกุล (๒๕๕๗)
๑๕๐. วัยตกกระ  พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๕๑. วัยอลวน (๒๕๑๙) 
๑๕๒. ศึกบางระจัน (๒๕๐๙) 
๑๕๓. เศรษฐีอนาถา (๒๔๙๙)
๑๕๔. สตรีเหล็ก (๒๕๔๓)
๑๕๕. สวรรค์บ้านนา (๒๕๕๒) 
๑๕๖. สวรรค์มืด (๒๕๐๑) 
๑๕๗. สะพานรักสารสิน (๒๕๓๐)
๑๕๘. ​สัตว์ประหลาด ! (๒๕๔๗)
๑๕๙. สันติ - วีณา (๒๔๙๗)
๑๖๐.​ สายเลือดเดียวกัน  (THE SPREAD OF KINSHIP)  [พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๑]
๑๖๑. สำเพ็ง CHINA TOWN MONTAGE (๒๕๒๕)
๑๖๒. [ภาพยนตร์โฆษณา สี่คิงส์] (๒๕๐๒)
๑๖๓. สุดสาคร (๒๕๒๒)
๑๖๔. สุดเสน่หา BLISS FULLY YOURS (๒๕๔๖)
๑๖๕. สุริโยไท (๒๕๔๔)
๑๖๖. เสด็จทอดพระเนตรมอญรำผี ปากลัด ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ (๒๔๗๓) 
๑๖๗. เสด็จประพาสภาคใต้  (๒๕๐๒)
๑๖๘. เสด็จอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๗๓ (๒๔๗๓)
๑๖๙. เสน่ห์บางกอก (๒๕๐๙) 
๑๗๐. หนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่ [๒๕๐๐]
๑๗๑. หนุมานพบ ๗ ยอดมนุษย์ (๒๕๑๗)
๑๗๒. หมานคร (๒๕๔๗)
๑๗๓. หลวงตา (๒๕๒๓)
๑๗๔. หลุมศพที่ลือไซต์ (๒๕๐๕) 
๑๗๕. [หาบข้าว นวดข้าว สีข้าว แต่งงานภาคใต้] [๒๕๑๑-๒๕๑๒]
๑๗๖. เหตุมหัศจรรย์ (๒๔๙๘) 
๑๗๗. แห่รัฐธรรมนูญ (๒๔๗๖)
๑๗๘. แหวนวิเศษ (๒๔๗๒)  
๑๗๙. โหมโรง (๒๕๔๗) 
๑๘๐. องค์บาก (๒๕๔๖)
๑๘๑. อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป (๒๕๓๕)
๑๘๒. อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา (๒๕๑๗)
๑๘๓. [อาจารย์ศิลป์ พีระศรี] [๒๔๙๔]
๑๘๔. อินทรีทอง (๒๕๑๓)
๑๘๕. ไอ้ทุย (๒๕๑๔)
 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 2263 ออนไลน์ 4