Share       
 
ประกาศผลคัดเลือก

เพื่อรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ หอภาพยนตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น

 
หอภาพยนตร์ฯ  ขอประกาศรายชื่อวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อให้ได้ทุนสนับสนุน ดังเอกสารแนบ  คลิก
 
 
 
 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 6173 ออนไลน์ 4