Share       
 
ภาพยนตร์สนทนา เหมืองความหลังในหนังอาจินต์

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

 
 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “เหมืองความหลังในหนังอาจินต์” เพื่อรำลึกถึงอาจินต์ ปัญจพรรค์ นักเขียนและบรรณาธิการคนสำคัญระดับเสาหลักของวงการวรรณกรรมไทย ผู้จากไปเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 ด้วยการขุดเหมืองแห่งความหลังของอาจินต์ ปัญจพรรค์ ย้อนชีวิตวัยหนุ่มใน "มหา"ลัยเหมืองแร่"  และหนังบ้านของอาจินต์  พร้อมสนทนากับ ธาดา เกิดมงคล อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ผู้ถ่ายหนังบันทึกงานเลี้ยงนิตยสารฟ้าเมืองไทยเมื่อพ.ศ. 2519 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

กำหนดการ
13.00 น. ชม "มหา"ลัยเหมืองแร่" ภาพยนตร์ พ.ศ. 2545 ที่สร้างจากเรื่องสั้นชุด "เหมืองแร่" ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์
15.00 น. ชมหนังบ้านของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ ที่บันทึกภาพนักเขียนคนสำคัญของวงการวรรณกรรมไว้มากมาย  พร้อมสนทนากับ ธาดา เกิดมงคล อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ผู้ถ่ายหนังบันทึกงานเลี้ยงนิตยสาร "ฟ้าเมืองไทย" เมื่อ พ.ศ. 2519
 
ชมอัลบั้มภาพเบื้องหลังกองถ่าย "เสน่ห์บางกอก" ผลงานของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ ส่วนหนึ่งของนิทรรศการประกอบกิจกรรมได้ที  "ลิ้งนี้"
 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 2538 ออนไลน์ 5