Share       
 
เปิดอบรมครูในโครงการ นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562  เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนครูระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้สื่อภาพยนตร์ประกอบบทเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในโครงการ “นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน” ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 
"นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน" เป็นโครงการที่หอภาพยนตร์ได้คัดสรรภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับการใช้เป็นสื่อการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในบทเรียนต่างๆ โดยมีภาพยนตร์นำร่องโครงการทั้งสิ้น 10 เรื่อง ที่เหมาะสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ 1. ภาพยนตร์ชุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประพาสยุโรป (2440)
 2. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (2468) 3. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2469) 4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จฯ นิวัตพระนคร (2481) 5. งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม (2484) 6. น้ำท่วมกรุงเทพฯ (2485) 7. การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย (2488) 8. นิ้วเพชร (2501) 9. บันทึกเหตุการณ์การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ (อนุทินวีรชน 14 ตุลา) (2516) 10. เบื้องหลังสุดสาคร (2522)
 
สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ bit.ly/filmstoschool
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-482-2013-4 ต่อ 110
อีเมล faschoolcinema@gmail.com
 
 
 
เรื่องย่อ 10 ภาพยนตร์
 
ภาพยนตร์ชุดเสด็จประพาสยุโรป 
 
 
ภาพบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสกรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และกรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในคราวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2440 เป็นภาพยนตร์ม้วนแรกสุดที่ถ่ายทำเกี่ยวกับคนไทย นักเรียนจะได้เห็นภาพเคลื่อนไหว ของอดีตพระมหากษัตริย์ ตลอดจนรูปแบบการแต่งกายของชาวยุโรป หรือแม้แต่การแต่งกายของกษัตริย์ไทยในยุคนั้น เมื่อครั้งต้องเดินทางไปต่างแดน อีกทั้งเห็นภาพการต้อนรับอันอบอุ่นที่ช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและยุโรปได้ดียิ่งขึ้น
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นภาพยนต์ที่จัดทำขึ้นโดยกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง เพื่อจำหน่ายแก่ผู้สนใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกภาพยนตร์พระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีของไทย ภาพยนตร์นี้แสดงให้นักเรียนเห็นบรรยากาศพระราชพิธีในยุคนั้น  บุคคล  สถานที่สำคัญต่าง ๆ  และได้เรียนรู้ลำดับขั้นตอนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการรวบรวมจากเศษฟิล์มที่เหลือจากการตัดต่อ  มีความยาวรวมกันประมาณ 11 นาที  แต่แม้จะเป็นเพียงเศษที่รวบรวมมา ก็มีภาพที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์  แสดงภาพในพระราชพิธีโดยตลอด ทั้งการก่อสร้างพระเมรุ การยกพระบรมมหาเศวตฉัตรประดับยอดพระเมรุ  พระราชพิธีกงเต๊ก  การอัญเชิญพระโกศ  ภาพแห่ริ้วกระบวนสู่พระเมรุมาศท้องสนามหลวง และการตั้งกระบวนพระบรมราชอิสริยยศ  ซึ่งเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้สอนเกี่ยวกับพระราชพิธีของไทย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑
 
ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์ เสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครหรือสยามเป็นการชั่วคราวของยุวกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขณะพระชนมายุเพียง 13 พรรษา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล  ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2481  นับเป็นครั้งแรกของแผ่นดินสยามที่ว่างเว้นจากการมีกษัตริย์ประทับอยู่ในประเทศ นับตั้งแต่ปี 2476 ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 7) เสด็จนิราศจากประเทศไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษ แล้วทรงสละราชสมบัติในเวลาต่อมา  ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนเรื่องพระมหากษัตริย์ไทย  และประวัติศาสตร์บ้านเมือง  รวมทั้งใช้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเดินทางข้ามประเทศในสมัยก่อน  ตลอดจนภูมิศาสตร์ได้อีกด้วย 
 
งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม
 
ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ งานวันคล้ายวันเกิดของนายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นตำแหน่ง ณ ขณะนั้นของจอมพล ป. พิบูลสงคราม หนึ่งในคณะนายทหาร ผู้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย ปี ๒๔๗๕ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2481 นับเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลและสร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย  โรงเรียนสามารถนำภาพยนตร์เรื่องนี้มาปรับใช้กับการเรียนการสอนของระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือการเรียนในหัวข้อบุคคลสำคัญของไทย  โดยภาพยนตร์นำเสนอสถานะอำนาจพลตรีหลวงพิบูลสงคราม และสะท้อนวัฒนธรรมร่วมสมัยในขณะนั้น
 
น้ำท่วมกรุงเทพฯ ๒๔๘๕  
 
ภาพยนตร์บันทึกชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ในวันหนึ่งแห่งช่วงเวลาที่กรุงเทพมหานครเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อประมาณปลายเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2485 โรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนเรื่องเหตุภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เคยเกิดในประเทศไทย   นักเรียนจะได้เห็นภาพเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในอดีต เห็นสถานที่สำคัญต่าง ๆ  บุคคลสำคัญทางการเมืองในสมัยนั้น  และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตของคนไทยในสมัยก่อน  
 
การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย
 
 
ภาพยนตร์การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำโดยช่างภาพของฝ่ายสัมพันธมิตร ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2   นำเสนอภาพการรวมพลของกลุ่มเสรีไทยทั่วทั้งประเทศ ซึ่งมีสมาชิกราว ๘,๐๐๐ คน  เพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตร ณ ถนนราชดำเนินกลาง ในวันที่ 25 กันยายน 2488 การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทยนี้ นำโดยนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มเสรีไทยในประเทศไทย  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับขบวนการเสรีไท และเหตุการณ์ต่าง ๆ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้
 
นิ้วเพชร
 
“นิ้วเพชร” เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทุกตลอดทั้งเรื่อง  โดยมีนักแสดงเป็นชั้นครูของวงการนาฏศิลป์ไทย  เช่น ครูทองเริ่ม มงคลนัฐ แสดงเป็นนนทุก ครูอาคม สายาคม แสดงเป็นพระอิศวร ครูทองสุข ทองหลิม แสดงเป็นพระนารายณ์  “นิ้วเพชร” เป็นภาพยนตร์ที่นำความงดงามวิจิตรของการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยมาถ่ายทอดผ่านมุมมองของภาพยนตร์  ถือเป็นการบันทึกท่ารำของการแสดงโขนไว้จำนวนมาก   ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ดียิ่งในการเรียนวิชานาฏศิลป์  โดยเฉพาะการแสดงโขน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในประกอบการเรียนวรรณคดีไทย  เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทุกได้อีกด้วย
 
บันทึกเหตุการณ์การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ (อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา)
 
ภาพบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของการเมืองไทย โดยอาจารย์ชิน คล้ายปาน อาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อนช่างภาพสื่อมวลชน โดยลำดับช่วงวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516  ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของไทยได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากภาพยนตร์ได้นำเสนอให้เห็นภาพเหตุการณ์ไว้ค่อนข้างชัดเจน  และมีการลำดับเหตุการณ์สำคัญไว้ค่อนข้างละเอียด
 
เบื้องหลังสุดสาคร
 
“เบื้องหลังสุดสาคร” กล่าวถึงการผลิตการ์ตูน “สุดสาคร” ภาพยนตร์การ์ตูนขนาดยาวเรื่องแรกของไทย ผลงานของปยุต เงากระจ่าง จิตรกรผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนไทยสำเร็จเป็นคนแรก  การนำเสนอของภาพยนตร์มีการอธิบายแต่ละขั้นตอนของการผลิตในยุคที่ยังไม่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย  ซึ่งนับเป็นสื่อที่ดีในการนำไปใช้กับการเรียนการสอนด้านศิลปะ โดยเฉพาะใช้เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน  จากภาพยนตร์ นักเรียนจะได้เห็นภาพการทำงานจริงที่ทำงานกันอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน และต้องใช้ทั้งความละเอียด รวมทั้งความอุตสาหะอย่างสูง เพื่อการผลิตการ์ตูนหรือภาพยนตร์แอนิชัน ๑ เรื่อง
 
ภาพยนตร์ทั้ง 10 เรื่อง เป็นเพียงภาพยนตร์ชุดแรก ที่หอภาพยนตร์เสนอและจัดเตรียมพร้อมคู่มือเพื่อมอบให้โรงเรียนและครูผู้สอนนำไปใช้ประกอบการสอนในบทเรียนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะมีการคัดสรรเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป  สำหรับการเริ่มต้นโครงการในปีนี้จะมีการจัดอบรมครูเกี่ยวกับการนำภาพยนตร์ไปใช้ในห้องเรียน  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายนนี้   เวลา 13.00-16.00 น. เปิดรับสมัครครูผู้สนใจจากทั่วประเทศ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 57353 ออนไลน์ 6