Share       
 
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 9 เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์

วันที่ 4 ตุลาคมนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญท่านร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย
 
ในปีนี้ ภาพยนตร์กว่า 250 เรื่องที่ประชาชนร่วมเสนอ เมื่อนำมารวมกับภาพยนตร์พันกว่าเรื่องจากหอภาพยนตร์ได้ถูกพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน จากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ นักสื่อสารมวลชน ดร. ลลิตา หาญวงษ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ พรชัย วิริยะประภานนท์ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ โสภิต หวังวิวัฒนา นักจัดรายการวิทยุ และมีกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน เป็นประธาน โดยคณะกรรมการในปีนี้ได้พิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์จำนวน 15 เรื่องให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าภาพยนตร์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำคัญยิ่งของชาติ จะปล่อยให้สูญหายหรือเสื่อมโทรมไปไม่ได้
 
ร่วมติดตามว่าภาพยนตร์เรื่องใดจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี ได้ในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 4 ตุลาคมตั้งแต่เวลา 13.00 น. พร้อมรับชมภาพยนตร์แผลเก่า ฉบับบูรณะได้หลังจบพิธีประกาศภาพยนตร์ฯ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
 
 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 56474 ออนไลน์ 12