EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Children on the Island  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) ฟิล์ม ๑๖ มม.
๒๕๓๐ / กำกับโดย Yoshitaka Asama / สนับสนุนโดย มูลนิธิญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย / นำแสดงโดย Yûko Tanaka, Tetsuya Takeda / ความยาว ๑๒๙ นาที  (ภาษาญี่ปุ่น คำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของครูสาวที่เข้ามาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาบนเกาะในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เธอได้คอยติดตามชีวิตและการเติบโตของเด็กนักเรียนทั้งหมด ๑๒ คน แต่ไม่นานก็เกิดสงครามขึ้น เมื่อสงครามสงบลง เธอตัดสินใจกลับไปสอนนักเรียนอีกครั้งที่หมู่บ้านเดิม ซึ่งกลายสภาพคล้ายเป็นสุสานหลังจากเกิดสงคราม

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 962559 ออนไลน์ 9