EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันอังคารที่ ๘ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

จัดฉายภาพยนตร์กลางแปลง ณ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ ๒
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 962542 ออนไลน์ 13