EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562  เวลา 15.00 น.

วันสรรพสาตร

        พบกับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม 


 


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 286177 ออนไลน์ 3