EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

ศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐น.

รายการดูหนังคลาสสิกกับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก พร้อมสนทนากับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ชั้นครู

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 2523 ออนไลน์ 8