EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 น.

เพลงของข้าว The Songs of Rice E (โปรแกรมตา+กล้อง) DCP

 

2558 / กำกับโดย อุรุพงษ์ รักษาสัตย์ / สร้างโดย เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น / ความยาว 75 นาที


ภาพยนตร์สารคดีที่เป็นเสมือนภาพบันทึกมุมมองแห่งวิถีของข้าวที่มีต่อวิถีของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย และเรียงร้อยดุจท่วงทำนองของบทเพลงแห่งข้าว ที่ผู้คนแต่ละพื้นที่ช่วยกันประสานท่วงทำนองแม้สำเนียงจะแตกต่างกัน แต่หัวใจของเสียงนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

Wed 23 Oct / 13.00 / 75 min / Thailand / 2015


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 286283 ออนไลน์ 4