EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.

หนังสั้นมาราธอน 26

กรามเสือ / พิพัฒน์ วัฒนพานิช / 18.01 นาที E

กลับบ้าน / วสวัส พังสอาด / 27.31 นาที

กลัว / พิมพิศา เชี่ยววารีสัจจะ / 1.18 นาที

ก่อนกาล / อภิวันทน์ จรินยากุลวัฒน์ / 16 นาที E

ก่อนมะลิบาน / พีรณัฐ สิทธิเลิศเจริญ, ชนุดม กาญจนมูสิก / 29.57 นาที E

การเคลื่อนที่ผ่านกัน / วรรวิมล ตั้งสายัณห์ / 32.45 นาที E

การต่อสู้ของข้าพเจ้า / อนันตา ฐิตานัตต์, อภิชน รัตนาภายน / 2.48 นาที

การปรากฏตัวของจิต / วีรชาติ งามศิลป์ / 8.38 นาที

กาสาวพัสตร์ / พีรพล มาเที่ยง / 25.30 นาที E

กินข้าวกับปลา / ทวีโชค ผสม / 7.21 นาที 

ไกลบ้าน / ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์ / 36 นาที E


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 322258 ออนไลน์ 10