EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.

หนังสั้นมาราธอน 28

ความคุ้นชิน ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ห่างไกลเมือง, ชนบท / วรปราชญ์ ระบอบ / 14.36 นาที

ความทรงจำที่ไม่ลืมเลือน / นวพงศ์ สุนทรชัย / 17.37 นาที

ความฝันในแผ่นกระดาษ / พรศักดิ์ สุคงคารัตนกุล / 15.20 นาที

คืนวันสุข / เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์ / 3.52 นาที

งูน้อยในเมืองใหญ่ / อิทธิกร วัฒนะ / 6.35 นาที

จดหมายรัก ฉบับลับ / ชาญศิริ คุณานันท์ศักดิ์ / 36.45 นาที E

จักรวาลกระดาษ / เจตณัฐ อนันทวณิชชยา / 24.43 นาที E

จากไปแล้ว / นคร ไชยศรี / 18.32 นาที

จาโบ้วเกี้ย / กุลภัทร กล้าธนกาญจน์ / 19.39 นาที E

จำจากจร / สุชิตา แก่นงูเหลือม / 18.48 นาที

จินตภาพแห่งความยักษ์ / ศุภกิตติ์ วุฒิอมรศักดิ์ / 21.49 นาที E 

เจ้าชายดอกไม้ทะเล / ทวีโชค ผสม / 7 นาที


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 322115 ออนไลน์ 10