EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.

หนังสั้นมาราธอน 30

 

ถนนไร้ฝุ่น / วรปรัชญ์ ระบอบ / 7 นาที E

ถนอม / เจนจิรา สิริพรรณยศ / 9.59 นาที

ถึงลูกชายคนโต / ทวีโชค ผสม / 7.45 นาที

ทฤษฎีเปลี่ยนโลก / อินทัช ตระกูลมาลี / 26.25 นาที E 

ทฤษฎีวัคซีน / ธนวินท์ ไชยแสง / 29.50 นาที

ทะนง / ธนิสร ข้อมงคลอุดม / 15.21 นาที

ทะเลไม่เคยบอกอะไรกับเธอ / ภานุวิชย์ โสภณสิริรักษ์ / 15.02 นาที E

ทางกลับบ้าน / วัชรพล สายสงเคราะห์ / 13.19 นาที

ทางที่เลือก / ศุภกร เมฆวัฒน์ / 17.13 นาที

ทิพวรรณ กัณหา / วชร กัณหา / 11.41 นาที

ที่นี้ไม่มีใคร / กระบี่ แซ่หลิม / 5.15 นาที E

ธรณีประตู 1969 / ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์, ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์, ชานนท์ ตรีเนตร, ปัญญา ผาสุกโกวิทสิริ / 20.34 นาที E

เธอทั้งสองจะตาบอดสี / พันธวัช กาญจนภิญโญ / 21.19 นาที E

น้าถินกินสุรา / นริษศรา นาคประนิล / 5.33 นาที

น้ำแล้ง / ธีรภัทร ประภัศร / 5.43 นาที E

 

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.

หนังสั้นมาราธอน 31

 

น้อง / เมธพนธ์ แพรกทอง / 44.40 นาที E

นางพัด / ภัทราภรณ์ ภักตรบำรุง / 15.12 นาที E

น้ำหยดลงหินทุกวันหินเลยเปียก / จิรายุ ลือสกล / 21.11 นาที E

นิรัติกันย์ / ณัฐชัย เครือเสนา / 37.41 นาที E

นิราศกรุงเกลือ / ณัฐนันท์ เทียมเมฆ / 89.58 นาที E

 


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 322074 ออนไลน์ 8