EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

 วันอังคารที่ ๑๘ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม

จัดฉายภาพยนตร์กลางแปลง ณ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ ๒
 
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 3026 ออนไลน์ 6