EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันอังคารที่ ๒๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม

จัดฉายภาพยนตร์กลางแปลง ณ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ ๒
 
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)
 

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 3008 ออนไลน์ 7