EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.

หนังสั้นมาราธอน 33

 

บุรุษเลือดหมู / อชิรญาณ เปรมจิต / 34.37 นาที E

ปรัมปรากากี / อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ / 100.08 นาที

ปราสาทหิน / พีรณัฐ กาญจนวงศ์ / 22.22 นาที

ปลาเกยตื้น / จิรวัชร์ วัชรเศวตโสภณ / 21.02 นาที E

ป่วง / รณกฤต ขันติสีลวา / 19.10 นาที

ปารณีย์ / ธนา เกษร / 14.11 นาที E


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 261057 ออนไลน์ 5