EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์
ศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.
 
กิจกรรมดูหนังคลาสสิก กับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก พร้อมสนทนากับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ชั้นครู 


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 3569 ออนไลน์ 4