EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

อาทิตย์ที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 
โปรแกรมพิเศษ แตรวงโรงหนัง
ร่วมย้อนรอยกลับไปสู่ธรรมเนียมการบรรเลงแตรวงประกอบภาพยนตร์เงียบของสยาม กับ คณะแตรวงเริงรูปพยนต์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมาบรรเลงดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบอเมริกัน พ.ศ. ๒๔๗๐ เรื่อง ช้าง (Chang: A Drama of the Wilderness) สร้างโดยคณะถ่ายหนังจากฮอลลีวูด ที่เดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์ในสยาม เพื่อแสดงวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสยามในบ้านป่า ซึ่งต้องผจญกับสัตว์ป่าต่าง ๆ เพื่อเอามาฝึกจนเชื่อง
 
 

อาทิตย์ที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.


โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม  พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรรของโดม สุขวงศ์ และร่วมบทสนทนาหลังชมภาพยนตร์

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 3638 ออนไลน์ 8