EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Mysteries of Lisbon or What the tourist should see (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) – E
๒๕๕๒ / กำกับโดย José Fonseca e Costa / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย / ความยาว ๗๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำบรรยายภาษาอังกฤษ)
 
ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศต่อ เฟอร์นานโด เปสเซา นักปรัชญาและกวีคนสำคัญของโปรตุเกส และผลงานหนังสือนำเที่ยวเมืองลิสบอนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เขาเขียนไว้เมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๕ ก่อนจะถูกค้นพบอีกครั้งในปี ค.ศ. ๑๙๘๘ โดยภาพยนตร์ได้ตามไปถ่ายทำในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เขาได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้
Tue 27 February / 17.30 / 70 min / Portuguese / 2009

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 3391 ออนไลน์ 9