EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้แทนมาแล้ว (โปรแกรมเลือกตั้ง ๒๕๖๒)
๒๕๒๑ / กำกับโดย ศรีไพร ใจพระ / สร้างโดย สันติสุชาภาพยนตร์ / นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, ลลนา สุลาวัลย์ / ความยาว ๑๑๓ นาที

เรื่องราวความวุ่นวายในการหาเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ซึ่งผู้ลงสมัครมากมายล้วนใช้วิธีการสารพัดต่าง ๆ ในการที่จะได้เสียงจากชาวบ้าน เช่น เสี่ยบุญศักดิ์ ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งใช้เงินซื้อความสะดวกสบายในการหาเสียง มหาเชยผู้ตั้งตนเป็นคนทรงและเข้าถึงชาวบ้าน รวมถึงชัยยศ พี่ชายของเยาว์ แฟนสาวของผู้ว่าฯ ศักดิ์สิทธิ์  ที่ได้ให้น้องสาวของตนไปออดอ้อนผู้ว่าฯ ให้ช่วยสนับสนุนในการหาเสียงครั้งนี้

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 285898 ออนไลน์ 18