EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

โตนงาช้าง (โปรแกรม ๑๐๐ ปี สุภาพบุรุษเสือแท้)
๒๔๙๔ / กำกับโดย แท้ ประกาศวุฒิสาร, ประชุม จุลละภมร / สร้างโดย บริษัท กรุงไทยภาพยนตร์ จำกัด / นำแสดงโดย สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ และ สอางค์ ทิพย์ทัศน์ / ความยาว ๑๐๗ นาที (พากย์สด)

ผลงานการร่วมกำกับและถ่ายภาพของแท้ ประกาศวุฒิสาร โดยได้สองนักแสดงนำจากสุภาพบุรุษเสือไทย สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ และ สอางค์ ทิพย์ทัศน์ มารับบทร่วมกันอีกครั้ง เล่าเรื่องราวการพิพาทระหว่างบริษัทเหมืองดีบุกไทย กับบริษัทยางไทยในการจับจองที่ดินที่อยู่ตรงกลาง จนกระทั่งพระภักดี ประธานบริษัทเหมืองดีบุกไทย ได้ส่งวนิช ลูกชายคนโตลงไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 
 

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ “เก็บตกหนังแท้” (๓๖ นาที)

- เบื้องหลัง สุภาพบุรุษเสือไทย (๒๔๙๑ / ๙ นาที)
- เบื้องหลัง สาวเครือฟ้า (๒๔๙๕ / ๑๑ นาที )
-  ฉากเพลงเสริมจาก มือเสือ (๒๕๐๖ / ๑๖ นาที)

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 935748 ออนไลน์ 8