EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Yes or No อยากรัก ก็รักเลย (โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำหนัง)
๒๕๕๓ / กำกับโดย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร / สร้างโดย คัมออน สวีท / นำแสดงโดย สุชารัตน์ มานะยิ่ง, ศุภนาฎ จิตตลีลา / ความยาว ๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์ที่ว่าด้วยความรักระหว่างเพศหญิงซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ชม เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของ คิม และ พาย ที่พัฒนาจากเพื่อนร่วมห้องที่ไม่ถูกกันไปสู่ความรักที่ถูกกีดขวางจากแม่ผู้มีอคติต่อคนรักเพศเดียวกัน พวกเธอจึงต้องค้นหาตัวเองและฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักที่ตนเองต้องการ และคบหาดูแลกันอย่างเปิดเผยโดยที่สังคมรอบข้างรับรู้และยอมรับ

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 275910 ออนไลน์ 4