EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

ศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทองปาน (โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๒๐ / กำกับโดย ไพจง ไหลสกุล, สุรชัย จันทิมาธร, ยุทธนา มุกดาสนิท, รัศมี เผ่าเหลืองทอง / สร้างโดย Isan Film: Mike Morrow / นำแสดงโดย องอาจ มณีวรรณ์, ผมหอม พิลาสมบัติ / ความยาว ๖๐ นาที


ภาพยนตร์นอกกระแสที่ได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหาสร้างเขื่อนผามองในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ แสดงให้เห็นถึงชีวิตชาวบ้านตัวเล็ก ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และการสัมมนาของนักวิชาการ นักปกครอง และผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ขณะที่ภาพยนตร์ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้เกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และกลายเป็นหนังต้องห้ามอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบัน ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหอภาพยนตร์ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 2931 ออนไลน์ 9