EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

เสารที่ที่ ๓๑ มีนาคม
กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา Lumière! แสงแรกแห่งโลกภาพยนตร์

เวลา ๑๓.๐๐ น.
Lumière! – E

2559 / กำกับโดย Thierry Frémaux / สร้างโดย Sorties d"Usine Productions, Centre National du Cinéma et de L"image Animée, Institut Lumière / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)
สารคดีที่จะทำให้หัวใจของคนรักหนังเต้นแรง! กับภาพอัมคมชัดหลังการบูรณะขึ้นใหม่ และเกร็ดประวัติศาสตร์นอกตำราของภาพยนตร์ขนาดสั้นนับร้อยเรื่องระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๕–๑๙๐๕ ที่สร้างโดยพี่น้องลูมิแอร์ ผู้ให้กำเนิดภาพยนตร์โลกอย่างเป็นทางการ เรียบเรียงและบรรยายโดย Thierry Frémaux ผู้อำนวยการสถาบันลูมิแอร์และเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

เวลา ๑๕.๐๐ น.
สนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ แห่งวิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 3454 ออนไลน์ 9