EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

ศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดูหนังคลาสสิก กับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก และวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นต่างๆ ที่มองเห็นในภาพยนตร์กับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 2800 ออนไลน์ 4