EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

พฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

หนึ่งใจเดียวกัน (โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๕๑ / กำกับโดย สิริปปกรณ์ วงศ์จริยวัตร/ สร้างโดย บริษัท ไทยนครฟิล์ม จำกัด, บริษัท โอเรียนทัล อายส์ จำกัด / นำแสดงโดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, ศุกลวัฒน์ คณารศ, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา / ๙๘ นาที

พิมพ์ดาว เป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จ ที่คิดว่าความสำเร็จที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชื่อเสียงและความมั่งคั่ง จนเมื่อเธอได้สูญเสียลูกสาวไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เธอได้ตัดสินใจมุ่งหน้าสู่ชนบทเพื่อพัฒนาโรงเรียนที่ยากจน ทำให้เธอได้พบกับโรงเรียนเพียงหลวง โรงเรียนเล็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และได้เรียนรู้ถึงการให้ การแบ่งปันและใจที่เป็นสุขจากผู้คนที่นี่
 


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 10467 ออนไลน์ 6