EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

ศุกร์ ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ข้าวกำมือเดียว  (โปรแกรมพิเศษวันพืชมงคล) – DCP
๒๔๘๓ / กำกับโดย Paul Fejos, Gunnar Skoglund / สร้างโดย Svensk Filmindustris / ความยาว ๖๙ นาที

ภาพยนตร์สวีเดนที่ได้รับคำเชิญชวนจากชาวสยามชั้นสูงทางภาคเหนือให้มาถ่ายทำที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ผู้แสดงเป็นคนท้องถิ่น ผูกเรื่องให้เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทย และนำเสนอวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเชื่อของชาวนาไทย ตลอดจนวิธีการทำนาข้าว มีคุณค่าเป็นเอกสารประวัติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา เชิงชาติพันธุ์ เชิงมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ และเป็นบันทึกความทรงจำของยุคสมัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 15156 ออนไลน์ 9