EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

พุธที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูสมศรี
(โปรแกรมโลกที่พิเศษสร้าง)
๒๕๒๘ / กำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / อำนวยการสร้างโดย บริษัท พร้อมมิตร ภาพยนตร์ จำกัด / นำแสดงโดย รณ ฤทธิชัย, ชาลิตา ปัทมพันธ์ / ความยาว ๑๑๗ นาที

ผลงานการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ของ พิเศษ สังข์สุวรรณ เล่าเรื่องราวของ ครูสมศรี ครูประจำโรงเรียนในชุมชนตัวเล็ก ๆ ผู้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจทุกคนในการต่อสู้กับเจ้าของที่ดินที่เริ่มรุกไล่ชาวบ้านในชุมชนแออัดออกไปโดยไม่ได้รับความยินยอมใด ๆ และยิ่งการต่อสู้เข้มข้นขึ้นเท่าใด อันตรายต่อตัวครูสมศรีก็ยิ่งมีมากขึ้น

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 2689 ออนไลน์ 14