EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

เสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ภาพยนตร์สนทนา  Absent Without Leave  ขอคืนพื้นที่ให้ปู่ของผม” 

ชม  Absent Without Leave  ภาพยนตร์สารคดีมาเลเซียชนะเลิศรางวัลสารคดียอดเยี่ยมอาเซียน จากเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ 7 ว่าด้วยการค้นหาเรื่องราวของปู่ผู้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มลายา พร้อมสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ สุรชาติ บำรุงสุข นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นักประวัติศาสตร์ผู้เคยคลุกคลีกับพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ดำเนินรายการโดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 17887 ออนไลน์ 26