EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

ศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.


ดูหนังคลาสสิก กับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก และวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นต่าง ๆ ที่มองเห็นในภาพยนตร์กับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 2407 ออนไลน์ 6