EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

 วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 17667 ออนไลน์ 20