EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

จันทร์ที่  ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประชาชนนอก (โปรแกรมไทยคลาสสิก) – DCP
๒๕๒๔ / กำกับโดย มานพ อุดมเดช / สร้างโดย สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา / ความยาว ๙๐ นาที
 
ภาพยนตร์ที่สร้างโดยสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคม เล่าเรื่องราวผ่านชีวิตหนุ่มอีสานสองคนที่เลือกเส้นทางชีวติไปคนละทางแต่สุดท้ายก็พบชะตากรรมไม่ต่างกัน นับเป็นหนึ่งในผลงานสะท้อนปัญหาสังคมเรื่องสำคัญที่ปรากฏในโลกภาพยนตร์ไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 15266 ออนไลน์ 9