EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

อาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

คนภูเขา (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๒๒ / กำกับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด / นำแสดงโดย มนตรี เจนอักษร, วลัยกร เนาวรัตน์, สุภาวดี เทียนสุวรรณ / ความยาว ๑๓๓ นาที
 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ประจำปี ๒๕๒๒ ผลงานชิ้นเอกของ วิจิตร คุณาวฒิ ผู้กำกับเจ้าของฉายาเศรษฐีตุ๊กตาทอง เล่าเรื่องราวของ อาโยะ ชาวเขาเผ่าอีก้อ ที่ถูกขับไล่เพียงเพราะเมียของเขาคลอดลูกฝาแฝดซึ่งถือว่าจะนำโชคร้ายมาสู่เผ่าตามความเชื่อดั้งเดิม อาโยะและเมียต้องระหกระเหินเร่ร่อนออกจากเผ่าไปพบกับอุปสรรคมากมาย รวมไปถึงขบวนการค้าฝิ่นเถื่อน
 
 

อาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลูกอีสาน (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๒๕ / กำกับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด / นำแสดงโดย ทองปาน โพนทอง, จันทร์เพ็ญ ศิริเทพ, ไกรลาศ เกรียงไกร / ความยาว ๑๓๑ นาที
 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ประจำปี ๒๕๒๕ และได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ดีที่สุดตลอดกาลเรื่องหนึ่ง ดัดแปลงจากวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ของคำพูน บุญทวี เล่าภาพชีวิตอันสวยงามเรียบง่ายของเด็กชายคูน บนแผ่นดินอีสานแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งต้องพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก แม้จะลำบากยากแค้นจนถึงเจออุปสรรคมากมาย ทว่าชีวิตที่ค่อย ๆ เติบโตผ่านวัฒนธรรมพื้นถิ่นบริสุทธิ์นี้ทำให้เด็กชายคูนกลายเป็นลูกอีสานโดยแท้จริง  

 


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 15279 ออนไลน์ 10