EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์
พฤหัสบดีที่  ๒๗ กรกฎาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
ประชาชนนอก (โปรแกรมไทยคลาสสิก) – DCP
๒๕๒๔ / กำกับโดย มานพ อุดมเดช / สร้างโดย สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา / ความยาว ๙๐ นาที
 

ภาพยนตร์ที่สร้างโดยสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคม เล่าเรื่องราวผ่านชีวิตหนุ่มอีสานสองคนที่เลือกเส้นทางชีวติไปคนละทางแต่สุดท้ายก็พบชะตากรรมไม่ต่างกัน นับเป็นหนึ่งในผลงานสะท้อนปัญหาสังคมเรื่องสำคัญที่ปรากฏในโลกภาพยนตร์ไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 15272 ออนไลน์ 10